Có được đổi biển số xe mới nếu không thích biển số cũ?

Không ít người do biển số xe cũ “xấu”, không hợp phong thủy… mà có nhu cầu đổi biển số xe mới. Vậy, điều này có được pháp luật cho phép?

Theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA, chỉ có 03 trường hợp được đổi lại biển số xe, gồm:

- Biển số bị mờ, gãy hỏng, mất;- Chủ xe có nhu cầu đổi biển số 3, 4 số sang biển số 5 số;

- Xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen.

Nếu chỉ vì lý do biển số xe “xấu”, không thích thì không thuộc trường hợp được đổi lại biển số.

Đáng chú ý là khi sang tên đổi chủ trong cùng tỉnh, thành phố thì vẫn phải giữ lại biển số cũ, trừ trường hợp là biển 3, 4 số theo quy định phải chuyển sang biển 5 số.

Như vậy, nếu vẫn muốn đổi sang biển số khác nếu chẳng may bốc phải biển xấu, chủ xe chỉ còn cách bán xe sang tỉnh khác rồi lại...tự mua xe của mình.